انگلیسی
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

علی مالک                          

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی : maleksb@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته

محل تحصيل

شروع

پایان

دکتری

علوم اقتصادی

دانشگاه ارومیه

1391

 

كارشناسي ارشد

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزادتبریز

1380

1383

كارشناسي

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزادتبریز

1376

1380

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.