انگلیسی
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

علی مالک                          

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی : maleksb@yahoo.com

 

دروس آموزشی

عنوان درس

نام دانشگاه

اصول ومباني مديريت

 

 

 

آزاداسلامی واحدشبستر

 

 

مدیریت عمومی

مديريت رفتارسازماني

مدیریت وكنترل پروژه

اصول سرپرستي

كارآفريني

بانکداری خارجی

كارسنجي وروش سنجي

 

 

 

آزاداسلامی واحدتبریز

حفاظت صنعتي

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

مديريت وكنترل پروژه

روابط صنعتي

مباني مديريت اسلامي

 

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.